fbpx

HuisregelsHuisregels van Sjaba wellness


1.   Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor 

      dragen.
2.   In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Massagepraktijk Sjaba wellness na elke behandeling gereinigd.
3.   Massagepraktijk Sjaba wellness geeft geen erotische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een
      massage gevraagd wordt. Massagepraktijk Sjaba wellness behoudt zich het recht om de behandeling te staken.
4.   Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
5.   Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
6.   Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar  
      een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
7.   Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar  
      te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
8.   Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de
      massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
9.   Massagepraktijk Sjaba wellness is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
10. Massagepraktijk Sjaba wellness is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals
      lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
11. Massagepraktijk Sjaba wellness behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende
      middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
12. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes.
13. Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin Massagepraktijk Sjaba wellness gehuisvest is.
14. Betalingen uitsluitend per bankoverschrijving (vooruit), contant, pin of met de Sjaba wellness cadeau voucher.
15. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u 
      doorberekend.